♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Báo cáo học phần lớp thầy Ân

 
Với mỗi trải nghiệm khác nhau, sẽ rèn luyện được sự tập trung, kiên nhẫn, cách làm việc đồng đội và tinh thần không ngừng nuôi dưỡng đam mê cho con trẻ. Cùng biến cuối tuần của con là những niềm vui cùng các nhân vật siêu đáng yêu từ nhà ALU hen ba mẹ ơi!
 
 

Liên Hệ Nhà ALU