♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Đội ngũ ALU

Đội ngũ ALU tận tình, chuyên nghiệp, đam mê nghệ thuật, và không ngừng sáng tạo. Trên hết là lấy tiêu chí “Hết lòng vì trẻ” làm nền tảng văn hóa hàng đầu. Gia đình ALU cùng các đơn vị tự hào thổi sinh khí sự tự tin cho trẻ bằng sự nhiệt huyết và đam mê của mình. Phát huy tốt nhất thế mạnh, năng khiếu của mỗi trẻ là điều mỗi giáo viên ALU luôn cố gắng thực hiện.

 

 

NHÂN VIÊN ALU ACADEMY

Sample image


co so vat chat 03 
co so vat chat 03 
 

 

GIÁO VIÊN ALU ACADEMY

Sample image


co so vat chat 02
 
co so vat chat 03 
 

GIÁO VIÊN ALU ACADEMY

Sample image


co so vat chat 02
 
co so vat chat 03 

GIÁO VIÊN ALU ACADEMY

Sample image


co so vat chat 02
 
co so vat chat 03 
 

GIÁO VIÊN ALU ACADEMY

Sample image


co so vat chat 02
 
co so vat chat 03 
 

GIÁO VIÊN ALU ACADEMY

Sample image


co so vat chat 02
 
co so vat chat 03 
 

Liên Hệ Nhà ALU