♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Nghệ thuật đã và đang tạo ra nhiều ý nghĩa trong sự phát triển và hình thành nhân cách trẻ em. Mary Ann Kohi – một nhà giảng dạy nghệ thuật cho trẻ em đã nói: “Nếu các bé có cơ hội khám phá, tư duy, vận dụng, và thực hành những ý tưởng mới mẻ thì sự sáng tạo của bé sẽ thăng hoa”.ALU ACADEMY tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong phương pháp giáo dục trẻ bằng nghệ thuật.

Nghệ thuật đã và đang tạo ra nhiều ý nghĩa trong sự phát triển và hình thành nhân cách trẻ em. Mary Ann Kohi – một nhà giảng dạy nghệ thuật cho trẻ em đã nói: “Nếu các bé có cơ hội khám phá, tư duy, vận dụng, và thực hành những ý tưởng mới mẻ thì sự sáng tạo của bé sẽ thăng hoa”.ALU ACADEMY tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong phương pháp giáo dục trẻ bằng nghệ thuật.

Nghệ thuật đã và đang tạo ra nhiều ý nghĩa trong sự phát triển và hình thành nhân cách trẻ em. Mary Ann Kohi – một nhà giảng dạy nghệ thuật cho trẻ em đã nói: “Nếu các bé có cơ hội khám phá, tư duy, vận dụng, và thực hành những ý tưởng mới mẻ thì sự sáng tạo của bé sẽ thăng hoa”.ALU ACADEMY tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong phương pháp giáo dục trẻ bằng nghệ thuật.

Nghệ thuật đã và đang tạo ra nhiều ý nghĩa trong sự phát triển và hình thành nhân cách trẻ em. Mary Ann Kohi – một nhà giảng dạy nghệ thuật cho trẻ em đã nói: “Nếu các bé có cơ hội khám phá, tư duy, vận dụng, và thực hành những ý tưởng mới mẻ thì sự sáng tạo của bé sẽ thăng hoa”.ALU ACADEMY tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong phương pháp giáo dục trẻ bằng nghệ thuật.

Quan niệm về nghệ thuật đã dần dần thay đổi. Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ muốn cho con em mình được theo học các bộ môn nghệ thuật. Song song với đó, các môn học về nghệ thuật đã dần chiếm được nhiều tỷ lệ hơn trong nội dung học ở các nhà trường.

Liên Hệ Nhà ALU