♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Hội Làng Gióng

Hội Làng Gióng là chương trình gồm chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật khác nhau, nhằm gìn giữ văn hóa Việt

Thông qua sự kiện Hội Làng Gióng , Alu muốn giúp gia đình, trẻ em và các bạn trẻ thêm yêu đất nước cội nguồn, hơn hết là lan tỏa giá trị tử tế và xây dựng quỹ thực hiện dự án sân khấu cộng đồng trong dài hạn

Liên Hệ Nhà ALU