♥ Học viện nghệ thuật xây dựng sự tự tin!

Bản tin ALU

Ai cũng biết, ông già Noel cưỡi xe tuần lộc kéo đi phát quà trong đêm Giáng sinh. Vậy, cả nhà có biết các con tuần lộc của ông già Noel tên gì và có bao nhiêu con tuần lộc không?

Page 3 of 12

Liên Hệ Nhà ALU